Google+
2013-03-18

Projekt pełnosprawna firma

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w okresie od 17 grudnia 2012 r. do 16 grudnia 2014 r. realizuje projekt „Pełnosprawna firma”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. 
 
Głównym celem projektu jest umożliwienie 35 niepełnosprawnym kobietom i mężczyznom z terenu województwa mazowieckiego założenia i utrzymania własnej działalności gospodarczej (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej).
Podstawowymi etapami projektu, służącymi realizacji tego celu są:
 zrekrutowanie 50 niepełnosprawnych osób z terenu województwa mazowieckiego, pragnących założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą,
 realizacja intensywnego wsparcia szkoleniowo – doradczego dla tych osób, ukierunkowanego na formalne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem własnej firmy,
 udzielenie 35 osobom (spośród zrekrutowanych) jednorazowej dotacji (w maksymalnej kwocie 40 tys. PLN) na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 zapewnienie osobom, które otrzymały dotację, sześciomiesięcznego wsparcia pomostowego do wysokości do 1200 PLN miesięcznie, służącego pomocy początkującym przedsiębiorcom w pierwszym okresie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej w pokryciu obowiązkowych opłat i składek (m.in. ZUS), z możliwością jego przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejnych sześć miesięcy,
 monitoring i zapewnienie formalnego oraz merytorycznego wsparcia dla utworzonych firm przez okres pierwszych 12 miesięcy ich istnienia.
 
"Zależy nam, aby projekt zapoczątkował pozytywne zmiany w sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych, by stał się kuźnią talentów biznesowych, a z jego doświadczeń korzystać mogły również inne osoby, urzędy, organizacje. Chcielibyśmy do projektu zaangażować osoby ambitne, przedsiębiorcze, pomysłowe, niebojące się nowych wyzwań. Wierzymy, że znajdziemy je wśród niepełnosprawnych Klientów i Klientek Państwa instytucji, którzy dzięki Państwa wsparciu i udziałowi w projekcie zrealizują swoje plany zawodowe. "
 
Uprzejmie prosimy o przekazanie tych informacji wszystkim osobom, które mogą być zainteresowane projektem oraz o zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej. Za pośrednictwem poczty przesłaliśmy również do Państwa plakat i ulotki informujące o projekcie. Bardzo prosimy o wywieszenie plakatu i udostępnienie ulotek w Państwa instytucji.
 
Wszelkie pytania, związane z projektem, prosimy kierować na adres e-mail:  , informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem (22) 400 50 73. Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowejwww.pelnosprawnafirma.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje o projekcie.