Google+

Organizacje współpracujące

Realizacja skomplikowanych projektów częstokroć związana jest z budowaniem relacji partnerskich z licznymi organizacjami. Nasza Fundacja posiada liczne doświadczenia nie tylko w kojarzeniu międzynarodowych partnerów, acz przede wszystkim w budowaniu konsorcjów i kooperacji przy realizacji projektów na terenie kraju, w szczególności w oparciu o finansowanie z Unii Europejskiej. 

 • Organizacje współpracujące
  • Kontakt:
   ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413 | 05-119 Legionowo 
   tel: +48 (22) 76 40 408 | +48 (22) 76 40 407 | +48 (22) 76 40 413
    
   Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" został zarejestrowany 12 maja 2006 roku.

    

   W skład Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” wchodzą gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (Powiat Legionowski) oraz gminy: Dąbrówka i Radzymin (Powiat Wołomiński) – jako partnerzy publiczni. Partnerami społecznymi są: Stowarzyszenie "Młodzi dla rozwoju" EMKA, Stowarzyszenie "Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock", Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Gminy Jabłonna "Humanus", Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych i Pensjonatów "Woda i Las", Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Gminie Nieporęt, Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego
   Celem działalności Związku Stowarzyszeń jest głównie podnoszenie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast.  Stowarzyszenie opiera się na społecznej działalności członków. Łączy wysiłki osób fizycznych, w tym przedsiębiorców i rolników, stowarzyszeń obywatelskich, państwowych i spółdzielczych podmiotów prawnych działających na terenie oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Działalność Związku Stowarzyszeń adresowana jest do osób i podmiotów zamieszkałych lub prowadzących działalność na obszarze wyżej wymienionych gmin. Można korzystać z funduszy pomocowych zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju i przyznanych przez instytucję zarządzającą według zasad określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program ten przewiduje następujące działania:

        dla rolników – różnicowanie w kierunku działalności nierolnicze,
        dla pozostałych – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa,
        dla samorządów terytorialnych i związków wyznaniowych – odnowa i rozwój wsi,
        dla wszystkich – "małe projekty".

   Pierwszeństwo w uzyskiwaniu wsparcia będą miały osoby i podmioty zaangażowane bezpośrednio w działalność Lokalnej Grupy Działania.

   Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" realizuje programy PROW 2007 – 2013 i LEADER+ 2004 – 2006.


   Źródło: www.partnerstwozalewu.org.pl

  • Kontakt:
   ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413 | 05-119 Legionowo 
   tel: +48 (22) 76 40 408 | +48 (22) 76 40 407 | +48 (22) 76 40 413
    
   "Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński" została zarejestrowana 19 lutego 2010 roku.

    
   Jest stowarzyszeniem posiadającym zdolności organizacyjne dla zarządzania środkami publicznymi, opracowującym i wdrażającym strategię rozwoju, projekty współpracy między podobnymi grupami  w kraju i na terenie Unii Europejskiej. Zrzesza mieszkańców dla wykorzystania środków publicznych  przeznaczonych na rozwój obszaru oraz poprawę jakości ich życia. Obecne liczy ponad 135  członków, wybierających zarząd komisję rewizyjną i komitet. Komitet składa się z przedstawicieli sektorów: rybackiego, społecznego i gospodarczego oraz publicznego.Podlega kontroli Samorządu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    
   Misją "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew  Zegrzyński" jest mobilizacja społeczności lokalnej na rzecz wykorzystania rybackich tradycji i potencjału obszaru Zalewu Zegrzyńskiego dla budowania konkurencyjnego i innowacyjnego regionu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju".
    
   Cele ogólne:
    
    Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LSR jako warunku dla rozwoju rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców,
    Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza turystyki i rekreacji,

    Rozwój rybactwa na obszarze "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński"
    
    


   Źródło:  http://www.lgrzz.pl
    

  • Kontakt:
   Pułtuska 56 | 05-140 Serock 
   Tel: +48 (22) 266-02-10 | Fax: +48 (22) 266-02-20 
   E-mail: 
    

   Nasza firma koncentruje się na pomocy różnego typu organizacjom w realizacji ich projektów oraz rozwijaniu ich przedsiębiorstw. Szerokie kompetencje związane z pozyskiwaniem finansowania z Unii Europejskiej stawiają nas w roli eksperta od pomocy przedsiębiorstwom w ubieganiu się o finansowanie różnorodnych projektów przy wsparciu UE. 
    
   Nasze działania koncentrujemy na doradztwie naszym partnerom w efektywnych sposobach rozwijania ich biznesu. Przeprowadzamy badania i analizy rynku, pomagamy we wprowadzaniu nowych produktów, przygotowujemy reorganizacje przedsiębiorstw.
    
   Nasze działania obejmują również wspierające realizacje szkoleń w firmach i organizacjach. Pomagamy w realizacji szkoleń otwartych jak i zamkniętych dla klientów zgodnie z ich specyficznymi wymaganiami. Z drugiej strony, pomagamy organizacjom na poziomie organizacyjnym w prowadzeniu szkoleń dofinansowanych z funduszy unijnych.
    
   Wśród naszych klientów znajdą Państwo wielu innowatorów w różnorodnych sektorach rynkowych, jak również firmy o wysokim wskaźniku wzrostu działające na rynkach krajowych. Jednak kwestią znacznie bardziej istotną od wielkości jest fakt, iż nasza wizja, odwaga i kreatywność odzwierciedlają te same cechy naszych klientów: współpracując z nimi jako z partnerami w biznesie możemy pomóc im zmieniać się i odkrywać na nowo, aby mogli osiągać sukcesy w zmieniającym się błyskawicznie świecie działalności rynkowej.
     

  • Kontakt:
   ul. Stefana Jaracza 10/22 
   00-378 Warszawa 

   tel: +48 (22) 628 04 05 
   fax: +48 (22) 622 01 11 

    

    

    

   The Brain jest świetnie rozwijającą i dynamiczną firmą szkoleniową w Warszawie. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami prowadząc dla nich szkolenia i warsztaty. Firma zajmuje się szkoleniami komputerowymi, miękkimi, twardymi oraz marketingiem i public relations. The Brain to  także na szkolenia integracyjne i  warsztaty z samorozwoju.
   Zespół The Brain przekonuje, że warto nieustannie się kształcić i szkolić a najbardziej efektywna nauka jest poprzez warsztaty. Firma The Brain to profesjonalny rozwój osobisty, interesujące i nowatorskie pomysły oraz ogromne doświadczenie.

    

   Źródło: www.thebrain.pl

     

 • Specjaliści obsługujący
  • Kontakt:
   Anielewicza 23/16 | 01-026 Warszawa
    

   Głównym obszarem działalności firmy CREATIVE-IT jest  przygotowywanie zaawansowanych aplikacji internetowych i informatycznych dla biznesu. Firma została założona w 2004 roku i od tego czasu zrealizowała wiele projektów dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych. 

   Firma od momentu rozpoczęcia działalności dynamicznie się rozwija i stale poszerza zakres oferowanych usług, jak i ich jakość. Pozwala to na systematyczne, stopniowe powiększanie liczby klientów. Ciągły rozwój firmy oraz sytuacja na rynku determinuje konieczność zdobywania nowych umiejętności. Creative IT nie spoczywa na laurach lecz wciąż się rozwija czego dowodem są  udziały w licznych szkoleniach oraz realizacja nowych projektów 

  • Kontakt:
   PayU S.A. 
   ul. Marcelińska 90 
   60-324 Poznań 

   tel: +48 (61) 630 60 05 
   fax: +48 (22) 622 01 11 
    

   Platnosci.pl to system adresowany do wszystkich serwisów o charakterze eCommerce, które dla swojej aktywności wymagają profesjonalnych rozwiązań płatniczych. Platnosci.pl to szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen komfort i wygodę. Lata doświadczeń, poparte profesjonalnym zapleczem technicznym oraz prawnym pozwalają nam zaproponować bezkonkurencyjny system do obsługi płatności internetowych.

 • Zaprzyjaźnione miejsca
  • Kontakt:
   ul. Nabielaka 6/46, 
   00-743 Warszawa 

   tel: +48 (22) 219 57 89 
   +48 (22) 219 57 89 
    

   Do!More jest platformą internetową, która łączy w jednym miejscu i czasie darczyńców oraz beneficjentów. Dzięki Do!More organizacje charytatywne mogą w łatwy, profesjonalny i jednocześnie w pełni transparentny sposób pozyskiwać realnie więcej środków na realizację swoich celów.

    
   Za pośrednictwem Do!More chcemy kreować i promować nowoczesną charytatywność. Pragniemy zmienić obraz dobroczynności w Polsce, która kojarzy się dzisiaj przede wszystkim z litością, poświęceniem i wyrzutami sumienia. Dążymy do tego, by dobroczynność działa się niejako ''przy okazji'' - rzeczy ważnych albo nieistotnych, śmiesznych i zupełnie zwariowanych. Niech radość i zabawa ma działanie dobroczynne dla wszystkich!


   Źródło: www.domore.pl