Google+

LGRZZ - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński - Solar Partners Sp.z. o.o.

Serock, 08.11.2012r.

Solar Partners Sp. z. o. o.

ul. Kisielewskiego 5H

05-123 Chotomów

REFERENCJE

 

Solar Partners to spółka założona w celach związanych z promocją i dystrybucją przystępnych cenowo instalacji fotowoltanicznych dla użytkowników domowych, w szczególności na terenie Zalewu Zegrzyńskiego. Ponadto, firma dążyć będzie do budowy innych prototypowych rozwiązań mających za zadanie poszanowanie środowiska naturalnego obszaru LGR, tam gdzie produkcja energii byłaby ze szkodą dla środowiska, np. oświetlenia szlaków żeglugowych za pomocą boi nawigacyjnych, zasilanych energią słoneczną. Spółka realizować będzie również działania na styku edukacji, ekologii i biznesu.

 

W celu uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na rozwinięcie spółki podpisaliśmy umowę z Fundacją eBiznes Club która udzieliła nam pomocy polegającą na świadczeniu usług informacyjnych, doradczych, analitycznych związanych z opracowaniem wniosku o pozyskanie funduszy z programu LSROR Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 351 818,00 zł z czego kwota wnioskowanej pomocy wynosiła 168 758,00 zł, co stanowi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Pragniemy podziękować Panu Krzysztofowi E. Bońkowskiemu z Fundacji eBiznes Club za profesjonalizm w realizacji zadań oraz indywidualne podejście do projektu. Jego wiedza i doświadczenie przełożyły się na rzetelne, sprawne i efektywne przygotowanie dokumentacji projektowej oraz rozwój pierwotnej koncepcji projektu. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca pozwoli na realizację kolejnych projektów, dzięki którym pozyskamy finansowanie ze źródeł europejskich.

 

Z przyjemnością rekomendujemy Pana Krzysztofa Bońkowskiego jako doświadczonego partnera i eksperta w zakresie profesjonalnych usług doradczych w sferze obejmującej opisany wyżej projekt.

 

Z poważaniem,

 

Marcin Mizgalski

Prezes Zarządu