Google+

Bońkowski Consulting Krzysztof Bońkowski

Firma Bońkowski Consulting założona została pod koniec grudnia 2007 roku w Serocku, nad przepięknym Zalewem Zegrzyńskim. Jej założycielem jest Krzysztof Edward Bońkowski, analityk i ekspert w dziedzinie dotacji unijnych.

 

Firma od początku działalności koncentrowała swą działalność na szeroko pojętym doradztwie biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania działalności z pomocą funduszy europejskich. Do tej pory firma zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych, o czym świadczą liczne referencje.
  
Od początku działalności firmy zainicjowano ważne programy strategiczne, polegające na budowie współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym wraz z sektorem nauki w ramach projektów:
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla rozwoju Polski
- Klaster E-Biznesu - eBiznes Club 
 
W chwili obecnej, specjalizacje oddziałów przedstawiają się następująco:
 
Siedziba główna:
Serock - Doradztwo i Fundusze Unijne
 
Oddziały regionalne:
Warszawa - Badania i rozwój
Dzierżenin - Szkolenia i spotkania motywacyjne
 
Ciągły rozwój odbywa się również przy wsparciu funduszy unijnych. W 2009 roku firma otrzymała fundusze na rozwój z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W kolejnych latach planowane są dalsze inwestycje, w szczególności w obrębie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i ICT.