Google+

Solar Partners Sp. z o.o.

Solar Partners Sp. z o.o.
ul. Stefana Kisielewskiego 5H
05-123 Chotomów

 

Solar Partners założona została jako dedykowana spółka związana z promocją i dystrybucją przystępnych cenowo instalacji fotowoltanicznych dla użytkowników domowych, w szczególności na terenie Zalewu Zegrzyńskiego. Co więcej, firma dążyć będzie do budowy innych prototypowych rozwiązań mających za zadanie poszanowanie środowiska naturalnego obszaru LGR, tam gdzie produkcja energii byłaby ze szkodą dla środowiska, np. oświetlenia szlaków żeglugowych za pomocą boi nawigacyjnych, zasilanych energią słoneczną.

Spółka realizować będzie również działania na styku edukacji, ekologii i biznesu. Kadra zarządzająca firmy posiada liczne kontakty mające ułatwić realizację ww. celu. Prezes Zarządu był Dyrektorem Marketingu i Edukacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a następnie Dyrektorem Relacji Inwestorskich w Telekomunikacji Polskiej i Orange (działającej jako spółka PTK Centertel). Obecnie zajmuje on stanowisko Prezesa Zarządu spółki Mobijoy Sp z o.o., firmy działającej na styku nowych technologii i komunikacji społecznej, o rocznych obrotach za rok 2011 ponad 5 mln zł. Spółka ta należy do Grupy One-2-one, notowanej na warszawskiej giełdzie, o łącznej kapitalizacji 35 mln zł.