Google+

Greengem Sp. z o.o.

Firma jest operatorem witryny DoMore.pl, platformy, która łączy w jednym miejscu i czasie darczyńców oraz beneficjentów. Dzięki Do!More organizacje charytatywne mogą w łatwy, profesjonalny i jednocześnie w pełni transparentny sposób pozyskiwać realnie więcej środków na realizację swoich celów.

 

 

Za pośrednictwem Do!More chcemy kreować i promować nowoczesną charytatywność. Pragniemy zmienić obraz dobroczynności w Polsce, która kojarzy się dzisiaj przede wszystkim z litością, poświęceniem i wyrzutami sumienia. Dążymy do tego, by dobroczynność działa się niejako ''przy okazji'' - rzeczy ważnych albo nieistotnych, śmiesznych i zupełnie zwariowanych. Niech radość i zabawa ma działanie dobroczynne dla wszystkich!