Google+

Edukacja w sferze przedsiębiorczości - Urząd Miasta Legionowo

Legionowo, 19 kwietnia 2011 r.

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

05-120 Legionowo

http://www.legionowo.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziękowanie

 

 

 

   Urząd Miasta Legionowo pragnie podziękować Panu Krzysztofowi Bońkowskiemu - Prezesowi Zarządu Fundacji eBiznes Club za uczestnictwo w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert w zakresie edukacji publicznej - edukacji w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Piotr Zadrożny

Zastępca Prezydenta Miasta