Google+

Nasz zespół

Fundacja eBusiness Club skupia szerokie grono profesjonalistów posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych. Nasza fundacja współpracuje na partnerskich zasadach z licznymi podmiotami wyspecjalizowanymi w realizacji najbardziej skomplikowanych projektów, by zapewnić swoim klientom elastyczność i wysoką jakość usług. 
 
Poniżej przedstawiono zarysy sylwetek osób współpracujących z naszą fundacją:  

 • Kadra zarządzająca
  • Prezes Zarządu
   • Kontakt:
    +48 (22) 266-02-15 
    +48 (22) 533-266-200 
     

    Uczestnik kilkudziesięciu projektów doradczych związanych z budową i rozwojem strategii firm, analizami finansowymi i due diligence, przygotowaniem biznesplanów i studiów wykonalności projektów. Ekspert w zakresie finansów, eBiznesu, technologii komunikacyjnych i informatycznych, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, klastrów oraz powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw. 

    Akredytowany wykonawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” przyznawanej przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w zakresie specjalizacji:

    • Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej
    • Innowacje i nowe technologie
    • Wprowadzanie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne
    • Tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw
    • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności  

     

    Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (obecnie: Akademia Leona Koźmińskiego), student studiów doktoranckich tejże uczelni, słuchacz School of Economics and Commercial Law na Uniwersytecie w Goteborgu (Szwecja). Wykładowca z zakresu prowadzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Pogłębiał swoje zainteresowania badawcze podczas wyjazdów zagranicznych m.in. do Doha, Pekinu, Londynu, Hannoveru. Obecnie skupia swoje zainteresowania na Partnerstwie Publiczno-Prywatnym oraz powiązaniach kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze eBiznesu.


    Prywatnie domator, kinoman, wędkarz i alpinista. Miłośnik polskiej kuchni, którą próbuje wzbogacać o smaki poznanego świata.

  • Rada nadzorcza
   • Kontakt:
    +48 (22) 266-02-15 
    +48 533-266-202 
     

    Wybitna specjalistka w zakresie finansów publicznych, budżetu i księgowości. Dyrektor działu budżetu Centralnego Zarządu Służby Więziennej w latach 2008-2010, wcześniej Starszy specjalista ds. VAT w latach 2001-2007. Odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i łącznych, analizowanie sprawozdań finansowych i budżetowych przyjmowanych od jednostek podległych Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej; opracowywanie instrukcji i wytycznych regulujących problematykę finansowo – księgową; prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych nt. rachunkowości budżetowej dla pracowników i funkcjonariuszy służb finansowych jednostek organizacyjnych więziennictwa.

     

    Ponadto w latach 2006/2007 główny księgowy w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury odpowiedzialny za stworzenie od podstaw działu finansowego, oraz w latach 1984/2001 główny księgowy w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie.

    Absolwentka wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, słuchacz studiów podyplomowych dla biegłych rewidentów o specjalizacji: Rachunkowość i badanie sprawozdań finansowych w Prywatnej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie.

     

    Posiadaczka zezwolenia Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz świadectwa kwalifikacyjnego wydanego przez Ministra Finansów, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 • Eksperci i specjaliści
  • Ekspert ds. technologii informatycznych
   •  
    Kontakt:
    +48 (22) 266-02-15 
     
     

    Ekspert posiada 8 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia systemów informatycznych i sklepów internetowych. Autor ponad 100 projektów informatycznych w zakresie ebiznesu i integracji systemów informatycznych. Obecnie właściciel firmy Creative-IT, obsługującej w zakresie rozwiązań informatycznych jedną z największych księgarni internetowych - bookmaster.pl.

  • Specjalista ds. rynków międznarodowych
   • Kontakt:
    +48 (22) 266-02-15 
     
    Od trzech lat pracuje przy organizacji międzynarodowych konferencji. Interesuje się rownież tematyka odpowiedzialnego biznesu (CSR) oraz tzw. trzecim sektorem (organizacje pozarządowe, aktywizacją społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatem).

     

     
    Obecnie właścicielka firmy doradczej oraz Conference Manager, świadczy usługi konsultingowe z dziedziny organizacji miedzynarodowych konferencji. Współpracuje również ściśle z Conference Consortium (brytyjskim konsorcjum organizacji pozarzadowych) przy organizacji konferencji w Europie i Azji.
  • Specjalista w dziedzinie nowych technologii w biznesie oraz zarządzania międzynarodowego
   •  
    Kontakt:
    +48 (22) 266-02-15 
     
    Specjalistka w dziedzinie nowych technologii w biznesie oraz zarządzania międzynarodowego. Posiada doświadczenie z dziedziny konsultingu budowane w firmie A.T. Kearney- jednej z najlepszych korporacji doradczych na świecie, w której pracowała głównie w projektach z dziedziny telekomunikacji. Swoją karierę kontynuowała jako kierownik projektów w Pulsar Mobile, firmie specjalizującej się tworzeniu i dostarczaniu unikalnych rozwiązań na urządzenia mobilne.
    Otrzymała dyplom Master with Distinction z Zarządzania Międzynarodowego na Bradford University. Obecnie studentka studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego prowadząca badania w zakresie nowych technologii. Doświadczenie międzynarodowe zdobywała w czasie podróży do ponad 50 krajów na całym świecie, w czym pomagała jej znajomość czterech obcych języków. Obecnie właścicielka firmy Mobile World Sp. z o.o. specjalizującej się w marketingu mobilnym i innowacyjnych rozwiązaniach.

     

  • Specjlista ds. organizacji pozarządowych
   • Kontakt:
    +48 (22) 266-02-15 
     

    Koordynator Akademii Młodych Dyplomatów, programu Europejskiej Akademii Dyplomacji związanego z przygotowaniem kadr europejskiej dyplomacji.

 • Personel administracyjny
  • Kierownik biura
   • Kontakt:
    +48 (22) 266-02-15 
    +48 533-266-201 
     
     

    Odpowiada za sprawną pracę biura i właściwą tej pracy organizację. Do jej obowiązków należy koordynowanie przepływu informacji, korespondencji, współpraca z klientami i współpracownikami, tworzenie i monitorowanie harmonogramu działań zarządu oraz organizacja spotkań.


    Prywatnie jest absolwentką politologii Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Bogaty wachlarz zainteresowań z zakresu marketingu pozwala jej na selektywne kierowanie uwagi na najważniejsze punkty przedłożonych projektów. Ponadto jest zapaloną miłośniczką gór i wszystkiego co jest z nimi związane.  

 • Pozostali pracownicy
  • Pracownik biura
   • Kontakt:
    +48 (22) 266-02-10 
    +48 533-266-204 
     
    Zajmuje się bieżącą obsługą biura oraz administrowaniem przepływu korespondencji. Zakres jej obowiązków obejmuje także doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

    Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku o profilu: język polski, biologia. Uczestniczka szkolenia z autoprezentacji oraz kursu komputerowego przygotowującego do zdobycia certyfikatu ECDL potwierdzającego kompetencje w zakresie obsługi programów komputerowych. Obecnie studiuje na kierunku zarządzanie.

    Jest osobą ambitną, rozważną, otwartą na wszelkie nowości i rozwiązania.