Google+

E-learning Sp. z o.o.

Firma E-learning jest organizacją doradczo-szkoleniową oferującą kompleksową obsługę firm w zakresie treści, narzędzi edukacyjnych oraz usług procesu nauczania zdalnego. Naszą dewizą jest „przyjazny e-learning” – oferowanie takiego portfela produktów i usług, które sprawnie wdrożone wesprą naszych Klientów w efektywnym przełożeniu mechanizmów zdalnego nauczania na korzyści biznesowe.

 

 

 

 


Wchodzimy w skład grupy firm szkoleniowych House of Skills działającej poprzez 3 wyspecjalizowane organizacje, oferujące markowe szkolenia w różnych segmentach usług business to business:

 


• Management Point - rozwiązania z dziedziny zarządzania;
• Client Direct - rozwiązania z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta;
• e-Learning.pl - edukacja oparta na nowoczesnych technologiach;