Google+

BabyCam Paweł Chodkowski

Firma BabyCam Paweł Chodkowski zajmuje się tworzeniem zaawansowanych systemów monitoringu w placówkach oświatowych oraz dystrybucją urządzeń telewizji przemysłowej. W trakcje swojej działalności firma poszerzyła swoją kompetencje o instalacje systemów dozorowych, systemów kontroli dostępu oraz systemów alarmowych. Ponadto poprzez platformę internetową firma rozpoczęła sprzedaż produktów z branży systemów zabezpieczeń.

Kluczowe kompetencje firmy skupione są wokół rozwiązań bazujących na dostarczaniu e-usług polegających na udostępnianiu zdalnego podglądu do monitorowanych obiektów, pozwalającego na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawy jakości oraz rozszerzeniu funkcjonalności świadczonych usług wśród partnerów biznesowych
 
W 2008 roku BabyCam zrealizowała na terenie całej Polski blisko 200 projektów obsługując m.in. placówki oświatowe w tym szkoły i przedszkola oraz firmy z branży zarządzania nieruchomościami, handlu detalicznego, obiektów usługowych czy restauracji. Firma od założenia charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu przychodów.  
W ramach realizowanej działalności firma wykorzystuje najnowsze technologie dostępne na rynku, i dzięki nim buduje swoją przewagę konkurencyjną. Niemniej, plany inwestycyjne firmy skierowane są na dywersyfikację struktury przychodów firmy w oparciu o nowe inwestycje oparte na e-usługach.    

żródło: http://www.babycam.pl