Google+

E-solution Paweł Nadulny

Firma E-Solution została założona w 2009 roku. Powstanie przedsiębiorstwa E-solution wiąże się z ideą informatyzacji i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych (w szczególności dla dużych klientów korporacyjnych). W chwili obecnej są prowadzone także prace nad udoskonalaniem i rozwojem sprzedaży oraz dystrybucji aktualnie oferowanej aplikacji:
- aplikacji e-rent - aplikacja (czynsze, zasoby, koszty) przeznaczona dla Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowych, Administratorów Lokali Mieszkalnych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, instytucji zarządzających baza lokalowa miasta lub gminy. Służy do naliczania opłat za lokale wynajmowane przez lokatorów, rozliczanie mediów takich jak woda i energia elektryczna. Umożliwia szczegółowe rozliczenie finansowe poszczególnych płatników, generuje rejestry sprzedaży i VAT. Umożliwia wszechstronna analizę zgromadzonych danych oraz wykonuje szereg zestawień ułatwiających administrowanie baza lokalowa.

 

Nasza filozofia działania jest połączenie najlepszych wzorów technik zarządczych i organizacyjnych, z użyciem najnowocześniejszych narzędzi teleinformatycznych. Te filozofie działania uzupełniamy znajomością potrzeb i realiów polskiego rynku usług (w szczególności dla korporacji). Naszym strategicznym celem jest wychodzenie naprzeciw kompleksowym potrzebom organizacyjnym naszych klientów.


Mimo, że firma E-solution nie ma jako podmiot dużego doświadczenia to jej właściciel i osoba, która będzie zarządzać i koordynować projekt posiadają bogate doświadczenie w świadczeniu usług informatycznych poparte licznymi nagrodami i certyfikatami.