Google+
2013-03-18

Projekt Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!

Rusza rekrutacja do projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!“
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie rozpoczyna realizację V edycji projektu, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i będących w wieku aktywności zawodowej (15-60 kobiety i 15-64 mężczyźni) z terenu powiatu legionowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej.
 
W tej edycji realizowane będą następujące formy wsparcia:
 
 14 dniowy  wyjazdowy turnus rehabilitacyjny
 stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne
 kursy i szkolenia zawodowe
 doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne
 możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym

 

 

ZAPRASZAMY!!!

Udział w projekcie jest bezpłatny!


Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!“ proszone są o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, piętro II, pokój 204, 
numer telefonu: 22 764 02 04, lub 22 764 02 05.
Liczba miejsc jest ograniczona.